English   |   日文

产品中心
梅特勒托利多XPR分析天平
  • 梅特勒托利多XPR分析天平

梅特勒托利多XPR分析天平

  • 品牌: 梅特勒托利多Mettler Toledo
  • 型号: XPR
  • 产地: 瑞士
分享到:
咨询电话:400-113-3003点击这里给我发消息

XPR226DR

XPR225DU

 XPR105DR

 XPR205

 XPR225DR  

XPR205DU

XXPR205D5

X XPR305D5

X XPR204

最大秤量(全量程/精确量程

220 g / 81 g

120 g

120 g / 41 g

220 g

220 g / 81 g

220 g / 81 g

220 g

320 g

 220 g

可读性(全量程/精确量程

0.01 mg/0.005 mg

0.01 mg

0.1 mg / 0.01 mg

0.01 mg

0.1 mg / 0.01 mg

0.1 mg / 0.01 mg

0.05 mg

0.05 mg

0.1 mg

5%载荷时的重复性

0.005 mg

0.007 mg

0.007 mg

 0.007 mg

 0.007 mg

 0.01 mg

 0.02 mg

 0.02 mg

 0.04 mg

灵敏度偏移(载荷点)

0.08 mg(200 g) 

0.06 mg (100 g)

0.12 mg (100 g)

0.08 mg (200 g)

0.12 mg (200 g)

0.2 mg (200 g)

0.12 mg (200 g)

0.24 mg (200 g)

0.12 mg (200 g)

最小称量值(根据USP的规定)1)

 10 mg

14 mg

14 mg

14 mg

14 mg

 20 mg

41 mg

41 mg

82mg

稳定时间

2 s

2 s

1.5 s

2 s

1.5 s

1.5 s

 1.5 s

1.5 s

 1.5 s 


1) 5%载荷时的典型最小称量值